POWRÓT

DALEJ


REGRAPGICS TECHNOLOGY

PROFESJONALNA RENOWACJA ZDJĘĆ


Od dziesięciu lat opracowujemy i ulepszamy techniki komputerowej obróbki grafik.
Doświadczenia zdobyte na tym polu pozwalają nam nie tylko odrestaurowywać zdjęcia i grafiki
na najwyższym poziomie technicznym, usuwając przy tym wszelkiego rodzaju uszkodzenia,
ale też z dumą pozwalają nam zaliczać się do najlepszych w tej dziedzinie.
Naszą wiedzą i doświadczeniem wspieraliśmy między innymi:
Muzeum Narodowe Quebeck, Archiwum Narodowe w Waszyngtonie i Stanowe Archiwum w Chicago.

Gwarantujemy zachowanie zasad prywatności i poufności
oraz zobowiązujemy się do traktowania powierzonych oryginałów z największą ostrożnością
aby mogły zostać odesłane w stanie, w jakim zostały nam powierzone.


KOREKTA   STANDARDOWA

Do prac standardowych zalicza się usunięcie minimalnych zadrapań, zabrudzeń i efektu czerwonych oczu. W przypadku wyblakłych zdjęć zostanie skorygowana jasność, kontrast, ostrość oraz kolory. Na zakończenie zdjęcie zostanie przycięte do pożądanego rozmiaru. Poza tym zdjęcia czarno-białe na życzenie otrzymają odpowiednio uszlachetniające zabarwienie (sepia, could lub rubin).


KOREKTA   PODSTAWOWA

Podstawową korektą objęte są zazwyczaj lepiej zachowane fotografie i dokumenty. Stopień ten obejmuje wszystkie prace standardowe wymienione powyżej oraz podstawowe prace w szczegółowych partiach takich jak twarze lub dłonie (nie obejmuje jednak rekonstrukcji, a tylko usunięcie drobnych uszkodzeń w partiach szczegółowych). Korekta podstawowa obejmuje także usunięcie wyraźnie widocznego kurzu, zaplamień, lekkich zadrapań i zagięć, lekkie korygowanie światła i cieni (np. usuwanie przejaskrawień lub przyciemnień; „wyciąganie” twarzy, osób lub innych elementów znajdujących się w cieniu).


KOREKTA   POSZERZONA

Stopień ten obejmuje wszystkie prace wymienione powyżej w standardowej i podstawowej korekcie. Obejmuje on dodatkowo usuwanie zadarć, rozległych plam, zadrapań, zagięć, szkód wyrządzonych pleśnią lub zawilgoceniem, itp. Do tej kategorii prac zalicza się również podstawowy fotomontaż ( dodawanie lub usuwanie osób/obiektów na zdjęciach)


KOREKTA   PEŁNA

Stopień ten obejmuje - poza wszystkimi wcześniej wymienionymi stopniami - składanie i usuwanie skutków podarcia zdjęć, rekonstrukcję brakujących elementów, rekonstrukcję twarzy oraz usuwanie wszystkich innych dużych zniszczeń.