POWRÓT

DALEJ


REGRAPGICS TECHNOLOGY

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH
DO WYDRUKU ORAZ PUBLIKACJI INTERNETOWEJ


W przypadku publikacji naukowych istotną rolę odgrywa zachowanie oryginalnej jakości materiału graficznego (rozdzielczość, skala kolorów, itp.). W zależności od rodzaju publikacji konieczne jest dostosowanie grafik do monitora lub podłoża drukowego.

Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy obrazem drukowanym a publikowanym w mediach elektronicznych. Kolor tła na monitorze jest czarny. Chcąc uzyskać porządany kolor musimy go dodać z palety kolorów RGB (tzw. kolorów addytywnych). Podczas druku zaczynamy od podłoża białego (widzimy go białym, gdyż odbija pełne widzialne spektrum barw). Chcąc uzyskać porządany kolor musimy białemu światłu „odejmować” kolory poprzez zastosowanie palety kolorów CMYK (tzw. kolorów substraktywnych). Paleta CMYK posiada o wiele mniejsze spektrum kolorów.

1. Spektrum kolorów widzianych okiem.

2. Spektrum kolorów fotografi

3. Spektrum palety kolorów RGB (kolorów monitora)

4. Spektrum palety kolorów CMYK (kolorów drukarki)