POWRÓT


REGRAPGICS TECHNOLOGY

ARCHIWIZACJA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH


Celem ochrony oryginałów przed dalszym zniszczeniem
archiwizujemy cyfrowe kopie materiałów graficzny,
dając jednocześnie możliwości wykonania odbitek w dowolnym momencie.

Gwarantujemy zachowanie zasad prywatności i poufności
oraz zobowiązujemy się do traktowania powierzonych oryginałów z największą ostrożnością
aby mogły zostać odesłane w stanie, w jakim zostały nam powierzone.