POWRÓT

DALEJ


REGRAPGICS TECHNOLOGY

CYFROWE KOPIOWANIE KSIĄG, MANUSKRYPTÓW I MAP


Zastosowanie najnowszej techniki umożliwia kopiowanie historycznych, cennych i wrażliwych na uszkodzenia dokumentów osiągając przy tym najwyższą możliwą jakość wykonanych przez nas kopi. Państwa księgi, manuskrypty, mapy i inne materiały mogą zostać po skopiowaniu zamienione
w następujące formaty: PDF, JPG, OCR, Word DOC, eBook, ODT, HTML, TXT i inne.
Dzięki procesowi OCR cyfrowa kopia książki przygotowana jest nie tylko do maszynowego przeszukiwania,
ale też do biurowej obróbki tekstu.
W przypadku starych i cennych ksiąg, które nie mogą zostać w pełni otwarte, używamy hightech skanerów stołowych skanujących w pozycji "V" przy maksymalnym kącie otwarcia 90°.

 


Cały powierzony nam materiał kopiowany jest w naszej pracowni.
Po wykonaniu pracy zostanie odesłany Państwu dokładnie w takiej jakości, w jakiej go otrzymaliśmy.
Na życzenie możemy jednak przybyć do Państwa z naszym mobilnym wyposażeniem i dokonać cyfrowego kopiowania na miejscu.